haarlemmermeerlijnen.nl

Zakelijke informatie online

Managementsysteem laten certificeren? Schakel hulp in!

2 min gelezen
ISO 9001:2015

Om diverse redenen kan het zijn dat je als bedrijf zijnde graag een certificaat wenst te halen voor je kwaliteitsmanagementsysteem. Dit certificaat vormt dan immers een soort garantie voor kwaliteit aan je huidige en toekomstige klanten, leveranciers en afnemers. Er is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit is de ISO 9001. De nieuwste versie van deze norm is de ISO 9001:2015. Dit is momenteel dus de best mogelijke certificering die er valt te verdienen. Dit certificaat binnenhalen is vanzelfsprekend geen kleine opgave. Gelukkig kun je altijd bij een deskundig adviesbureau aankloppen, eentje die weet op welke wijze je veranderingen in je organisatie moet doorvoeren om dit keurmerk te kunnen verdienen. Het is dus zeker aan te raden om minimaal een keer even met zo’n adviesbureau te sparren. Alles om te voorkomen dat je keurmerkaanvraag mislukt!

Managementsysteem

Hoe gaat certificatie in z’n werk?

Wanneer je het ISO 9001:2015 certificaat aanvraagt, dan komt een onafhankelijke partij vaststellen of het kwaliteitsmanagementsysteem van jouw bedrijf voldoet aan de eisen die bij dit keurmerk horen. Het keuren gebeurt vervolgens grofweg in twee fasen. In de eerste fase wordt de documentatie van het bedrijf doorgenomen en in algemene zin bedrijfsprocessen geanalyseerd. In de tweede fase gaat men vervolgens nog een stuk dieper op de materie in. 

Zo wordt onder meer gekeken of het managementsysteem voldoet aan wettelijk gestelde eisen, hoe de beoordeling van de directie in z’n werk gaat en wordt beschouwd in hoeverre een bedrijf metingen heeft verricht om vast te stellen of doelstellingen bereikt zijn. Blijkt de onafhankelijke controleur tevreden en heb je je certificaat binnen? Heel goed! Nu is het dan nog zaak je certificaat ook te behouden. Daarvoor wordt elk half jaar getoetst of je nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Opleiding