haarlemmermeerlijnen.nl

Zakelijke informatie online

Minimum loon

2 min gelezen

Alle werknemers hebben in Nederland van hun 15de jaar tot de AOW leeftijd, recht op het wettelijk minimum loon. Dit is een basisloon dan minstens moet worden voor het leveren van arbeid in dienst van een werkgever.

Het wettelijk minimum loon wordt altijd aangeduid als het brutoloon, waar belastingen en sociale zekerheidsbijdragen dus nog inzitten. Het minimum loon voor mensen in de leeftijd van 15 tot 23 jaar wordt het wettelijk minimum jeugdloon genoemd.

In de EU hebben 21 van de 27 lidstaten het wettelijk minimum loon inmiddels ingevoerd. In Nederland is dit het geval sinds 27 november 1968, waar het minimum halfjaarlijks wordt herzien en aangepast.

Waarom een minimum loon?

Het minimumloon werd in Nederland dus in 1968 geïntroduceerd om tegen te gaan dat werknemers niet zouden worden onderbetaald door werkgevers. Weliswaar hangt de hoogte van het minimumloon af van de leeftijd van de werknemer alsook van de bedrijfssector waar deze werkzaam in is maar het wettelijk vastgestelde minimumloon moet altijd minstens betaald worden. Zo niet, dan kan de Nederlandse overheid aan werkgevers die ónder het minimumloon betalen boetes opleggen.

Hoe is het minimum loon opgebouwd?

Het minimum loon bestaat uit een primair basisloon en wordt eventueel aangevuld met diverse toeslagen, waaronder onregelmatigheidstoeslagen en vaste prestatiebonussen. Bovendien kan een werkgever (niet verplicht) ook rekening houden met het aantal jaren ervaring en de verantwoordelijkheid die werknemers in dienst hebben.

Bij het wettelijk minimumloon wordt altijd uitgegaan van het bruto loon, bij een normale arbeidsduur en zonder overwerkuren. Het minimumloon wordt uitbetaald over een periode die contractueel met de werkgever is vastgelegd en afgesproken, bijvoorbeeld per week, maar vaker per maand.

Puntsgewijze opbouw van het minimum loon

  • primair basisloon, vastgelegd in het arbeidscontract tussen werkgever en werknemer
  • diverse toeslagen, bijvoorbeeld voor onregelmatige werktijden, werkomstandigheden en het werken in ploegendiensten
  • diverse vaste beloningen bijvoorbeeld voor een bepaalde omzet die een werknemer maakt, die overigens wel over elke vastgelegde betalingstermijn uitgekeerd moet worden
  • werkgerelateerde beloningen die niet van de werkgever afkomstig zijn. Je kunt hierbij denken aan fooien in de horeca, waarover de afspraken dan wel contractueel moeten zijn vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer

Inkomsten die niet onder het minimum loon vallen en daarin dus niet meegerekend worden:

 

  • betaling voor het aantal uren overwerk
  • de vakantiebijslag
  • winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen
  • de werkgeversbijdrage in de ziektekosten
  • vergoedingen voor werkgerelateerde kosten en uitgaven die een werknemer moet doen

 

Bron: Rekenmachine.site